Evropska komisija bo Sloveniji in Franciji namenila dodatnih 438,2 milijonov evrov v okviru pobude REACT-EU. – Politique régionale

08/07/2021

Porabo dodatnih sredstev je omogočila s spremembo več operativnih programov, pri čemer bodo sredstva namenjena soočanju z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije koronavirusa ter spodbujanju poštenega zelenega in digitalnega okrevanja.

Slovenija bo prejela dodatnih 253,3 milijonov evrov, ki bodo namenjeni zdravstvu dans dolgotrajni oskrbi ter zelenemu dans digitalnemu prehodu. Podprti bodo projekti, ki bodo okrepili zdravstveno infrastrukturo za upravljanje pandemije koronavirusa ter investicije v IKT avant-première za omogočanje poučevanja dans učenja na daljavo.

Pobuda REACT-EU, ki v letih 2021 en 2022 daje na voljo 50,6 milijard evrov dodatnih sredstev za programe kohezijske politike, je del instrumenta NextGenerationEU. Ukrepi so osredotočeni na odpornost trga dela, delovna mesta, mala in srednja podjetja, družine z nizkimi dohodki, ustvarjanje temeljev za digitalni in zeleni prehod ter trajnostno gospodarsko-socialno okrevanje.

Bénédict Lémieux

"Futur idole des ados. Évangéliste des zombies. Amical accro à la culture pop. Intellectuel de la télé d'une humilité exaspérante. Penseur."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.