Ktorá krajina je Čechom najsympatickejšia ? Prvú priečku obsadil sused s pomerne veľkým náskokom

Spomedzi vybraných krajín sveta je obyvateľom Českej republiky naďalej najsympatickejšie Slovensko. Na druhom mieste je Rakúsko, nasledované Francúzskom a Britániou.

Naopak, za najmenej sympatické štáty Česi považujú Turecko, Rusko a Čínu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý sa uskutočnil vlani v novembri a decembri.

Výsledky prieskumu boli zverejnené v stredu na webovej stránke CVVM. Autorov výskumu zaujímal vzťah Čechov k 13 vybraným štátom. Respondenti ich hodnotili známkami jeden až päť.

Hodnotenie jeden znamenalo, že daná krajina im je veľmi sympatická, zatiaľ čo päťkou mohli opýtaní označiť štát pre nich veľmi nesympatický. Rovnako ako v minulých rokoch prieskum ukázal, že najvrelejší vzťah majú Česi k Slovenskej republike, a to s pomerne veľkým náskokom oproti ostatným krajinám.

Pri Slovensku ako jedinej krajine viac ako polovicu odpovedí tvoril variante « veľmi sympatický ». Pri sčítaní známok jeden a dva vyjadrilo sympatie k Slovensku 88 pour cent répondantov. Druhé najvyššie sympatie vyjadrili českí občania k Rakúsku. Súčet známok jeden a dva tvoril v jeho prípade štyri pätiny odpovedí. Jednoznačne prevažujúce sympatie sa objavovali aj v prípade Francúzska a Británie.

Pri Maïarsku a Poľsku uviedli hodnotu jeden alebo dva približne dve tretiny intimé. Nadpolovičný podiel sympatií zaznamenali ešte Nemecko a Spojené štáty. Prevažujúci, ale nie nadpolovičný podiel sympatií verejnosti prieskum ukázal v prípade Ukrajiny a Izraela.

Pri zvyšných troch krajinách – Turecku, Rusku a Číne – v odpovediach viac či menej prevažovali antipatie vyjadrené hodnotením štyri alebo päť. V prípade Turecka a Ruska sa podiel sympatizujúcich pohyboval okolo jednej štvrtiny a podiel nesympatizujúcich okolo dvoch pätín. Najmenší podiel sympatií zaznamenala Čína, ktorú takmer polovica intiméov ohodnotila známkami štyri alebo päť.

Názory ľudí zbieralo CVVM v danom prieskume vlani medzi 13. novembrom a 27. decembrom. Zapojilo sa do neho 874 občanov Českej republiky vo veku od 15 rokov.

Christelle Bret

"Défenseur d'Internet. Pionnier de la culture pop. Praticien passionné du voyage. Fan total de café."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.