Pasívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v septembri 100,6 mil. EUR

Bratislava 9. decembra (TASR) – Saldo zahraničného obchodu bolo v septembri pasívne vo výške 100,6 milióna eur. Saldo zahraničného obchodu za január až septembre 2021 bolo aktívne na úrovni 1,643 miliardy eur, teda bolo o 511,7 milióna eur nižšie ako v rovnakom období roku 2020. Informoval o tom Štatistický úrad.

V septembre 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 4,8 % na 7,082 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 8,2 % na 7,183 miliardy eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (2,177 miliardy eur), Francúzskom (2,064 miliardy eur), Maďarskom (2,036 miliardy eur), Poľskom (1,889 miliardy eur), Rakúskom (1,870 miliardy eur), Spojeným k Českom (1 355 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1 314 miliardy eur), Talianskom (900,8 milióna eur) et Rumunskom (584,9 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (3,169 miliardy eur), Vietnamom (2,819 miliardy eur), Ruskou federáciou (2,632 miliardy eur), Čínou (2,491 miliardy eur), Malajziou (551,6 milióna eur), Taiwanom (266,9 milióna eur), Bangladéšom (218,9 millions d’euros) à Thajskom (183,4 millions d’euros).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 64,35 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 19,3 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 15 %, Česka o 29,8 %, Poľska o 26,3 %, Maïarska o 23,6 %, Francúzska o 14,3 %, Rakúska o 13,9 %, Talianska o 31,8 %, Spojeného kráľovstva ou 13,4 %, Spojených štátov amerických ou 9,8 % et Číny ou 27,3 %. Znížil sa vývoz do Kórejskej republiky o 28,4 % a Nórska o 19,6 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 19,8 % – tvoril 79,6 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 18,8 % – na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,4 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 62,707 miliardy eur, pri medziročnom raste o 21,1 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 31,1 %, Česka o 13,1 %, Číny o 23,3 %, Ruskej federácie o 46,6 %, Poľska o 12,9 %, Kórejskej republiky o 36, 1 %, Vietnamu o 5,2 %, Francúzska o 13 % a Talianska o 20,3 %. Poklesol dovoz z Maïarska soit 12 %, a Švajčiarska soit 1,9 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 18,9 % – tvoril 65,4 % z celkového dovozu az krajín OECD o 18 % – na celkovom doľal SR sa podie 6,5 %.

Bénédict Lémieux

"Futur idole des ados. Évangéliste des zombies. Amical accro à la culture pop. Intellectuel de la télé d'une humilité exaspérante. Penseur."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.