Pracovná skupina pre zdravie má štyri oblasti odporúčania

Bruxelles 21 janvier (TASR) – Pracovná skupina pre zdravie, ktorá funguje v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), v piatok v Štrasburgu zúžila okruh občianskych odporúčaní z tejto oblasti na štyri tematické okruhy. Pré TASR à uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý bol poverený riadením práce tejto skupiny.

Slovenský eurokomisár pripomenul, že pracovná skupina sa na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu zaoberala súborom 51 odporúčaní, ktoré vzišli zo záverečného zasadnutia občianskeho panelu zameraného na klimatic streviety. Toto podujatie sa konalo začiatkom januára v Štrasburgu za účasti takmer dvoch stoviek účastníkov zo všetkých krajín EÚ.

Podľa jeho slov pracovná skupina rozdelila 51 návrhov občanov do štyroch podoblastí. Privá SA Týka Zdravéj Výživy A Zdravého Životného Štýlu, Druhá Skupina Návrhov Hovorí o Posilnení Systemu Zdravotníctva v eú s Dôrazom Na to, Aby Aj Prizhraničných Stykoch Bola Možné Poskytnúť adekvátnu Zdravotnu Zdravotnú Pomoc vždy, Keď à Bude Potrebné.

Tretia podskupina sa zaoberá širším ponímaním ochrany zdravia, napríklad s dôrazom na vzdelávanie, a aj tým, ako pomôcť ľuďom, ktorí majú problémy s duševným zdravím, čo sa značne prejavilo počas pandémie. Všeobecne ide o návrhy, ako posilniť európsky prístup k ochrane zdravia. Štvrtá podoblasť, ktorá podľa Šefčoviča zaujme aj Slovákov, je o tom, aby bol zaistený rovnaký prístup k poskytovaniu kvalitného zdravotníctva všade v Európe.

« Pour znamená, Aby bole rovnaký WiFi Compris ku kvalitným liekom, Aby sa našiel spôsob, ako pomáhať ľuďom si zriedkavými chorobami, ktoré sa Daju liečiť len v jednom či dvoch špecializovaných centrách v Europe. Tu je jednoznačné očakávanie zo strany občanov, že toto je tá oblasť, do ktorej par Únia mala vstúpiť a zaistiť, aby tieto špeciálne centrá boli adekvátne vybavené a aby mohli poskytovať pomoc všetkým občanom EÚ, » vysvetlil Šefčovič.

Dodal, Že Okrem Nápadov Predložených Občianskym Panelom V Pracovnej Skupine Odzneli AJ Návrhy Z Tejto oblasti Zozbierané Zozbierané Národnými KonventMi Coffier ZoFe ZoFe ZoFe Coffier, Pričom Skonštaval, Že Išlo O Podobné Návrhy Ako Cravate, Ku Ktorým Dospeli Panelisti.

Výsledky pracovnej skupiny pré zdravie Šefčovič v sobotu spolu s mladým 16 ročným Čechom, Jednym z účastníkov občianskeho panelu, odprezentuje na plenárnom zasadnutí CoFoE, na ktorom sa zúčastnia europoslanci, poslanci národných parlamentov, zástupcovia inštitúcií EÚ un občianskych združení. Cieľom plenárky je posúdiť doterajšie výsledky pracovných skupín a odobriť pokračovanie procesu konferencie.

« Za Skupinu, Ktorej Predsedám, Som Navrhol, Aby Pme Tým Občanom, Ktorí Sa Aktívne Venovali Témée Zdravotníctva, Zabezpečili Spätnú Väzbu Ohľadom Ich Odporúčaní. Niektoré Z Nich Sa Už Realizujú, Niektoré Sú pripravené Pré-Budúce OBDOBIA, ALE JE TAM AJ MNOHO MYŠLIENOK, ktoré sú nové, respektíve ktoré chcú posilniť to, ako sa niektoré kroky v oblasti zdravotníctva realizujú, » opísal situáciu.

Šefčovič spresnil, že Dalším Krokom jeho pracovnej skupiny bude štruktúrovaná debata o vybraných Temach, niekedy vo Februari, un potom súhrn záverov, rovnako ako v prípade ostatných pracovných Skupin, doručia predsedom troch hlavných inštitúcií eu – šéfom Rady Eu, Európskej komisie un Európskeho parlamentu – , aby ešte počas francúzskeho predsedníctva vydali potrebné usmernenia a oznámili, k čomu dospeli výsledky konferencie.

Na otázku TASR, či sa predkladané návrhy občanov neprekrývajú s únijným programom eHealth alebo s cieľmi Európskej zdravotnej UNIE, Šefčovič odpovedal, že mnohé nápady sa týkajú oblastí, ktoré eurokomisia už faire určitej miery pokrýva, zároveň však kladú Nový Doraz na mnohé aspekty zdravotnej politiky. Napríklad aby v oblasti zdravej výživy deti už od predškolského veku boli vedené k zdravému stravovaniu alebo aby EÚ viac investovala do vedy a výskumu a dokázala lepšie čeliť budúcim zdravotným krízam.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)

Bénédict Lémieux

"Futur idole des ados. Évangéliste des zombies. Amical accro à la culture pop. Intellectuel de la télé d'une humilité exaspérante. Penseur."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.