Reakcie slovenských europoslancov ku francúzskemu predsedníctvu contre Rade Európy | Spravodajstvo_a_aktivity

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) a écrit : « Slovensko a Francúzsko majú veľmi podobné pozície týkajúce sa taxonómie udržateľných zdrojov as tým súvisiaceho využívania jadrovej energy. To je podstatné aj z pohľadu boja proti klimatickej zmene, ktorý je jednou z priorít francúzskeho predsedníctva a zásadou subsidiarité v súvislosti so zložením energykého mixu v jednotlivých členských štátoch. Za dôležité považujem aj zameranie sa na legislatívu týkajúcu sa minimálnej mzdy a jej významu. Tá môže napomôcť pri znižovaní počtu osôb ohrozených chudobou, ako aj pri postupnom zvyšovaní životného štandardu nízkopríjmových skupín obyvateľstva.

Vladimír Bilčík (PPE, SK) uviedol : „Ľudia počas pandémie osobne zažili, ako klamstvá a dezinformácie šírené na internete zhoršili zdravie ich blízkych a známych počas pandémie. Medzi moje Hlavné Temy v europarlamente patrí boj s dezinformáciami, preto som rad, že jednou z Priorit francúzskeho predsedníctva je dohoda o Európskych pravidlách pré digitálne platformy, ktorá má chrániť viac každého užívateľa sociálnych Sieti pred nelegálnym i nebezpečným obsahom. Zároveň očakávam od francúzskeho predsedníctva prácu na ochrane právneho štátu a spravodlivosti vrátane konkrétnych iniciatív pre posilnenie slobody a nezávislosti médií v Európe i na Slovensku.“

Miroslav Číž (S&D) uviedol : „Prézident Macron plénu Európskeho parlamentu predstavil prioritaire francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ (FR PRES), ktoré sa dajú považovať za pomerne ambiciózne. Vítam zameranie FR PRES na suverénnejšiu Európu ktorá lepšie chráni svoje vonkajšie hranice a záujmy, ako aj prezentovanú snahu o posilnenie spoločnej obrany EÚ. V programe predsedníctva neprekvapivo figuruje obnova Európy a re-industrializácia, ktorá má podporovať ekologickú a digitálnu transformáciu. Tu by sa podľa môjho hľadiska nemalo zabúdať ani na sociálny rozmer. Dôležitou témou pre FR PRES bude aj Konferencia o budúcnosti Európy, a to nie len preto, lebo návrh na jej vytvorenie prišiel práve od prezidenta Macrona, ale aj preto, že práve počas FR PRES bude Konferencia prijímať svoje závery a odporúčania. Nedá sa ignorovať, že v apríli vo Francúzsku prebehnú prezidentské voľby, čo pravdepodobne tiež bude mať dopad na francúzske predsedníctvo. Bude zaujímavé sledovať nakoľko sa Francúzsku bude dariť napĺňať stanovené priorité a zastávať úlohu predsedníctva ako čestného a neutrálneho sprostredkovateľa členských štátov.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla : „Francúzsko prebralo predsednícke žezlo v neľahkých časoch, nielen na európskej, ale i národnej úrovni, keďže v apríli ich čakajú prezidentské voľby. O to ťažšia pre nich bude práca na dosiahnutí stanovených priorít, ktoré cielia na aktuálne najväčšie výzvy, ako klimatická kríza alebo digitálna transformácia. Som však veľmi rada, že podobne ako predtým slovinské predsedníctvo, ani to francúzske nezabudlo na sociálnu oblasť a avizovalo, že sa plánuje intenzívne venovať práci na pravidlách týkajúcich sa spoločnej mzdymál. Tento legislatívny návrh považujem za najdôležitejší v oblasti zamestnaneckej a sociálnej politiky v EÚ pre najbližšie obdobie. Samozrejme na EÚ úrovni nie je kompetenčne možné riešiť veľké rozdiely v minimálnych mzdách medzi členskými štátmi stanovením konkrétnej výšky minimálnej mzdy. Avšak je dôležité, aby EÚ zadefinovala v tejto otázke právny rámec a pravidlá, ktoré musia byť implementované v každom členskom štáte, keď stanovuje minimálnu mzdu prostredníctvom kolektívnej dohody alebo zákona. Každý občan v EÚ musí mať zabezpečené dôstojné živobytie a prístup ku primeranej minimálnej mzde podľa mzdovej distribúcie v krajine tak, aby sa ľuďom jednoducho oplatilo, aby vôbec pracovali. Preto vítam, že prijatie tohto legislatívneho inštrumentu, patrí medzi priorité francúzskeho predsedníctva. Netreba zabudnúť ani na to, že pod taktovkou Francúzska sa ukončí aj prebiehajúca Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá ukáže ďalšie smerovanie našej Únie, v súlade s očakávaniami občanov. Rovnako považujem, vo svetle aktuálneho vývoja vo svete, za prínosnú snahu Paríža posilňovať v najbližších šiestich mesiacoch bezpečnostnú zložku EÚ.“

Robert Hajšel (S & D, SK) uviedol: « Francúzsko prebralo rotujúce predsedníctvo v EÚ v turbulentnom Casé Nielen pré celu úniu bojujúcu naďalej s pandémiou koronavírusu, s vysokými Cenami energie, ale aj pré samotného prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa pravdepodobne Bude musieť viac zaoberať predvolebnou kampaňou ako európskou agendou. Paríž si dáva za cieľ doviesť do úspešného konca protirečivú legislatívu o digitálnych službách, ako aj o zavedení tzv. uhlíkového cla, čo par malo členským štátom pomôcť v nevyhnutnom prechode k zelenšej ekonomike. Ja sa ale teším skôr na to, ako si francúzske predsedníctvo predsavzalo dosiahnuť prelom v rokovaniach o nastolení tzv. Európskej mzdy, čo par mohlo pomôcť sociálne najzraniteľnejším zamestnancom s najnižšími príjmami. Francúzsko so Slovenskom spája aj spoločný záujem zachovať aj cez tzv. taxonómiu čo najdlhšie jadrovú energiu ako udržateľný zelenší zdroj energie a Paríž sa bude isto snažiť, aby sa to aj napriek odporu štátov ako je Nemecko, Rakúsko a Luxembursko podarilo. V EÚ totiž musíme zohľadňovať odlišné podmienky v jednotlivých štátoch, keď aj Slovensko na úspešnú dekarbonizáciu potrebuje investície nielen do obnoviteľných zdrojov, ale aj do plynu a ešte dlho aj ener do jad.

Martin Hojsík (Re, SK) Uviedol: « V PME Paríži SI V ROKU 2015 Stanovili Klimatiké Ciele do Roku 2050, une Som Rád, že Francúzske Predsedníctvo Je Pripravené na Tieto Záväzky Nadviazať, Pripeomínať ~ Ale AJ Prejsť Od Slov K Činom . Je dôležité, že záchrana biodiversité a boj s klimatickou krízou sú prioritami francúzskeho predsedníctva. Pretože mnohé členské štáty vrátane Slovenska pri konkrétnych krokoch používajú skôr výhovorky. Bude však dôležité, aby všetky členské štáty zobrali boj s klimatickou krízou za svoju prioritu. Lebo už nemáme čas pohadzovať si zodpovednosť a ako horúci zemiak. Emmanuel Macron vo svojom dnešnom príhovore v Európskom parlamente povedal, že potrebujeme, aby európska konvencia ľudských práv chránila životne prostredie a právo na prerušenie tehotenstva. A ja súhlasím, že je na čase, aby sme sa na ochranu životného prostredia pozerali ľudsky – boj s klimatickou krízou musí byť spravodlivý voči ľuďom. Lebo riešenie klimatickej krízy je príležitosťou, aby sme napravili sociálne rozdiely a vytvorili spravodlivejšiu spoločnosť. Aj preto budem naďalej presadzovať môj návrh klimatického šeku, aby každý človek získal podiel z emisných povoleniek. Zároveň, si vážim, že takto jasne pomenoval snahy o obmedzenie reprodukčných práv žien, ktoré prebiehajú nielen v Poľsku ale aj na Slovensku. Obávam sa však, že v Európskej rade, teda v diskusiách s predstaviteľmi členských štátov, sa bude zámer ochrániť práva žien presadzovať ťažšie.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol : „Francúzske predsedníctvo to bude mať ťažké, lebo Únia je teraz v ťažkých časoch. Dá sa do istej miery spoliehať na to, že prezident Macron má odvahu robiť veci, ktoré sú niekedy nepopulárne, ale treba ich robiť. Myslím si, že Francúzsko sa počas predsedníctva bude snažiť pretláčať opatrenia, ktoré par mali viesť k vyššej udržateľnosti klímy. Nemalo by ale zabúdať aj na udržateľnosť verejných financií a na to, aby rástla ekonomika, lebo bez rastúcej ekonomiky nebudeme schopní dosiahnuť ostatné ciele.“

Miriam Lexmann (PPE, SK) uviedla : „Francúzske predsedníctvo čaká veľa výziev, ako napríklad digitalizácia, migrácia, klimatická zmena, bezpečnostná situácia v Európe, ale aj narastajúci tlak totalitnej Číny člen voči ý Zároveň krajina absolvuje uprostred svojho predsedníctva aj prezidentské voľby. Považujem za veľmi dôležité, aby sa tieto výzvy riešili jednotným spôsobom a nie metódami, ktoré budú členské štáty ešte viac polarizovať. Preto bude kľúčové, či začne prezident Macron viac komunikovať a akceptovať aj postoje strednej a východnej Európy, ktoré majú čo povedať do spoločných odpovedí a návrhov riešení na aktuálne problémy.“

Peter Pollák (PPE, SK) uviedol: „Ambície Francúzska sú veľké. Počas nadchádzajúcich 6 mesiacov, Francúzsko bude využívať svoj vplyv na dosiahnutie pokroku v oblasti migrácie, ochrany hraníc, obrany, budovania novej aliancie s africkým kontinentom, ekologických, sociálnych i kultúrnych témach. Tieto ambície súvisia s víziou novej Európy, ktorá je silná, súdržná a sebestačná. Naplnenie tejto vízie nebude jednoduché a určite bude trvať dlhšie než obdobie EÚ francúzskeho predsedníctva. Avšak, Francúzsko môže rátať s podporou ostatných členských štátov, vrátane Slovenska.“

Miroslav RADAČOVSKý (NI, SK) Uviedol: « PO OBOZNÁMENÍ SA S Programm ČInnosti Francúzskeho Predsedníctva Ako Slovenského Europoslanca Ma Zaujala Priorita, Aby Európa Mohla Podporovať Ekologické A Digitálne Prechody, Ekologickú Transformáciu s Tým, Že Eú Chce Byť Uhlíkovo Neutrálna. Samozrejme s tým úzko súvisia obnoviteľné zdroje na výrobu elektrickej energie. Je všeobecne známe Slovensko využíva vo vysokej miere jadrovú energiu, vodnú energiu as Francúzskom sme v tomto smere jednotní v názore predovšetkým vo využití jadrovej energie. Z tejto pozície je potom dobré, že v tomto období prevezme predsedníctvo Francúzsko.“

Ivan Štefanec (PPE, SK) uviedol : „Pred pár dňami som absolvoval k tejto téme stretnutie s francúzskym veľvyslancom na Slovensku Pascalom Le Deunffom. Zaujímala ma hlavne oblasť digitalizácie, automobilového priemyslu, energetiky, plánu obnovy a rozpočtovej politiky. Mám silnú dôveru, že francúzske predsedníctvo presadí užitočné európske riešenia.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol : „Počas francúzskeho predsedníctva budeme prijímať mnohé európske nariadenia, či odporúčania, ktoré priamo ovplyvnia našu budúcnosť v rámci nášho boja s klimatickou krízou. Vo svojom príhovore Emanuel Macron spomenul klimatickú zmenu ako jednu z najväčších výziev, dokonca sa vyslovil za doplnenie ochrany klímy do Charty základných práv EÚ. Potešila Ma Zmienka O Potrébe Ukončenia Dovozu Tovaru Spojeného S Odlesňovaním, Chcem Veriť, Že à Zároveň Neznamená Že V Rámci eur d’euros Môžeme Pokračovať s Plošnou Dégradácio Lesných Ekosystémov Z Dôvodu Zvyšovanie ťažby A Hon Biopalivami. Je pred nami veľa práce na balíku Fitfor55, aj so zameraním na mechanizmus uhlíkového cla, ktorému Francúzsko pripisuje vo svojich prioritách veľkú pozornosť. Verím, že v realite neostane len pri veľkých gestách, ale bude prêtreor aj na odvážne činy.“

Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou

Hlavné ciele a politická stratégia francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ boli v stredu predmetom rozpravy poslancov s prezidentom Emmanuelom Macronom.

Bénédict Lémieux

"Futur idole des ados. Évangéliste des zombies. Amical accro à la culture pop. Intellectuel de la télé d'une humilité exaspérante. Penseur."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.