Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného ?

Ich prepojeniu sa však venuje málo pozornosti. Preto vznikol medzinárodný projekt ENDURANCE, ktorý pomáha túto medzeru vyplniť.

Pismo :UNE|UNE+

Športer un podnikanie rozvíjajú veľmi podobné osobnostné charakteristiky. Aj preto sú športovci a športoví profesionáli veľmi často podnikaví a vykazujú vyšší sklon púšťať sa do vlastného podnikania. Zvyčajne sú vďaka športu vybavení kvalitami, ktoré sú pre nich v podnikaní veľmi užitočné. Ich zapojenie v systématiquekom tréningu a športovom súperení rozvíja množstvo charakteristík typických a užitočných pre podnikanie. Patria sem napríklad disciplína, vytrvalosť, dôvera vo vlastnú kontrolu nad situáciou, proaktivita, potreba dosahovania výsledkov či odolnosť voči stresu. Šport rozvíja aj schopnosť prispôsobovať sa zmenám, zvládať ťažkosti a nepríjemné situácie. Navyše, pôsobenie v športe môže priaznivo ovplyvniť aj ďalšie faktory dôležité pre podnikanie, ako napríklad dostupné zdroje, medziľudské vzťahy a siete kontaktov, ako aj sociálne, emocionálne a vodcovské schopnosti.

Väzby medzi športom a podnikaním sú teda prirodzené a rozmanité, avšak až na niekoľko výnimiek nebývajú vo vzdelávaní či podpore podnikania efektívne prepojené. Nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe sa stretávame s nedostatkom podnikateľského vzdelávania v športovo orientovaných odboroch ako aj nedostupnosťou na mieru vytvoreného podnikateľského tréningu. Podnikateľské kompetencie sú pritom v súčasnosti potrebné zrejme viac ako kedykoľvek predtým.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave koordinuje medzinárodný projekt ENDURANCE, ktorý prehodnocuje výučbu a tréning podnikania na základe vzájomného dopĺňania sa a spoločných prvkov medzi športom a podnikaním. V prvých etapách projektu partneri komplexne mapovali un hodnotili dynamiku Sportu un podnikania v zúčastnených krajinách un zamerali sa na hľadanie spoločných atribútov týchto doMEn un Preskúmanie ich podobností, identifikáciu príkladov dobrej praxe z alentours prepojení medzi športom un podnikaním, skúmanie CIEST od Sportu k podnikaniu, un hľadanie príkladov a úspešných príbehov prepojenia športu a podnikania. Na základe výsledkov mapovania, ako aj na základe svojich skúseností v oblasti Sportu un podnikania aktuálne partneri projektu ENDURANCE pracujú na tvorbe tréningových MATERIALOV, ktorých cieľom je podporiť podnikavosť un rozvinúť podnikateľské zručnosti športovcov un športových profesionálov.

Všetky vytvorené výsledky projektu sú dostupné na otvorenej vzdelávacej platforme http://www.enduranceproject.eu. Tá je dostupná v plnom rozsahu, zadarmo av siedmych európskych jazykoch.

Projet ENDURANCE je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Fakulta managementu je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí v študijnom odbore ekonómia a manažment. V súlade s Bolonskou deklaráciou fakulta rozvíja bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium a podporuje programy mobility študentov uplatňovaním kreditového systému (ECTS).

Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných un konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu un zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teorie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou. Fakulta tiež vníma úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s absolventmi, partnermi a manažérskou praxou, ako účinnú cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spoločnosti.

Fakulta managementu ponúka štúdium v ​​študijných programoch :
Gestion
Podnikanie
› Gestion Medzinárodný (programme nemecký alebo programme francúzsky)
Manažment v anglickom jazyku
Manažment v externej forme

Viac informácií o Fakulte managementu nájdete na : www.fm.uniba.sk alebo na www.fakultamanagementu.sk

Čítajte viac : https://tlacovespravy.sme.sk/ts/22815144/ako-podporit-podnikavost-v-novom-prostredi-globalnych-vyziev.html

Tento text je platenou formo reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 millions čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Contact : internet@petitpress.sk ; tél. :+421 2 59 233 227.

Bénédict Lémieux

"Futur idole des ados. Évangéliste des zombies. Amical accro à la culture pop. Intellectuel de la télé d'une humilité exaspérante. Penseur."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.