Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/21

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad súčasnej náboženskej scény. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví contre SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 4/2021

Milujme pravdu a žime v nej biblické slovo (prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.)

Korene a teória siedmich vrchov vplyvu – Teória siedmich vrchov vplyvu prináša významné posuny v jej ekleziológii, eschatológii a misiológii, avšak má chatrné exegetické základy a nie je schopná splniť svoje veľkolepé sľuby. Korene má v kresťanskom restoracionizme druhej polovice 20. storočia a od začiatku tohto milénia zastáva významné postavenie v stratégii Novej apoštolskej reformácie na premenu spoločnosti. Podľa jej teologickej koncepcie by mali kresťania v spoločnosti ovládnuť sedem sfer: vzdelanie, náboženstvo, rodinu, podnikanie, vládu, zábavu a médiá, aby obnovili vládu Boha nad svetom. (Michael Buban, MTh)

Bill Johnson un hnutie Bethel – Hnutie Bethel sa stalo jedným z najvplyvnejších náboženských zoskupení súčasnosti. Hoci má letničné korene, učením a praxou je charizmatické. Hlása prosperitu s vidinou veľkolepého prebudenia posledných čias, keď sa cirkev ujme vlády v spoločnosti, na zemi zriadi Kráľovstvo a ľudstvo pripraví na skorý druhý Kristov príchod. Kritici však hnutiu vyčítajú napríklad odbožštenie Krista, chybné chápanie duchovných darov vrátane ich praxe, ale hlavne Učenie o siedmich vrchoch vplyvu, ktoré si hnutie osvojilo, keďže niektorí sa obávajú, že vplyvom jeho politických ambícií môže dochádzať k napätiu s demokratickým zriadením un sekulárnym charakterom štátu . (doc. ThDr. Franc d’Aleš, PhD., ThD.)

Nové nebo na zemi – Juhokórejská cirkev Sinčchondži je misijne veľmi aktívny fenomén vypovedajúci nielen o kórejskom náboženskom dedičstve, ale aj o kresťanstve, ktoré v posledných desaťročiach zažíva v niektorých zijjách prudkých zmach. Cirkev, ktorá vznikla v roku 1984, od nového tisícročia rýchlo expandovala a dnes sa k nej po celom svete hlási vyše 300-tisíc členov. Kritici jej však vyčítajú autoritárske vedenie, netransparentné misijné praktiky zatajujúce príslušnosť k cirkvi, no predovšetkým prozelytizmus. (doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.)

V sieti „priateľstva“ a manipulácie + Na kavičku so sektou – Tematický blok zameraný na kontroverznú Sinčchondži je doplnený dvoma svedectvami ľudí, ktorí zažili s touto cirkvou a jej praktikami živú osobnú skúsenosť. Okrem nej sa s čitateľmi podelili aj so svojimi radami, ako frekventanti jej biblických kurzov, ktorí až dodatočne zistili, aká cirkev za nimi stojí, môžu prekonať svoje počiatočné obavy a jednoducho z nej odísť. (Andrea; Bohdana Medřicka)

O misii cirkvi Sinčchondži – Príspevok oboznamuje o sporných misijných praktikách Sinčchondži as procesom, ako je adept čoraz väčšmi izolovaný od svojho autentického prostredia a vonkajších kritických pripomienok a indoktrinovaný učením tejickejapokalypt. Priamoúmerne s tým, ako sa dozvedá o mesiášskej úlohe jej zakladateľa Man-hee Leeho, ktorého jeho stúpenci stotožňujú s predpovedaným druhým príchodom Krista, aj on sám sa o to horlivejšie angažuje vĽnovýskavaní nov. (doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.)

Mysticizmus v západnom ezoterizme (6) – Kresťanstvo takmer od samého počiatku trápili rozkoly vznikajúce vo vnútri Cirkvi. Najmä v stredoveku pôsobilo mnoho heretických hnutí. Jedným z nich bolo aj laické hnutie Bratstvo slobodného ducha rozšírené najmä v 13. a 14. storočí v severnej Európe, ale tiež vo Francúzsku, v Holandsku a Nemecku. Jeho myšlienky ohlasovali nezávisle od seba viacerí myslitelia. Bratstvo nebolo organizovanou sektou, ktorá par mala ustálenú doktrínu a hierarchiu, a niektoré jeho praktiky pripomínali čarodejnícke sabaty, čo je aj dôvod, prečo ho spomíname ako jednu z foriem stredovekého mysticizmu. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Chazarska história (2) – Nielen história bájnej Chazárie, ale aj jej obyvateľov čoraz väčšmi priťahuje pozornosť rôznych historikov, religionistov, teológov a literátov. Už od šiesteho storočia sa v sýrskych, arménskych, byzantských, latinských a čínskych rukopisoch objavujú prvé svedectvá o dovtedy neznámom národe a neskôr o nich nachádzame veľa zmienok taktiež v arabských pramezský. V novovekej ére sa medzi významných bádateľov tejto problematiky radia najmä viacerí poprední ruskí, resp. sovietski učenci, ktorí často vychádzali z pôvodných literárnych prameňov. Kto chce totiž túto problematiku študovať bez predsudkov a seriózne, zákonite sa musí obrátiť k pramennej literatúre a vecným a odborným prácam. (prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.)

Bludné náuky a sekty v stredoveku (6) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti si priblížime druhú vlnu ikonoklazmu prebiehajúcu v 9. storočí. (Mgr Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia a tiež recenziou aktuálnej a pozoruhodnej publikácie Michala Foltina Béthel : Smerovanie, učenie a prax.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne ​​na adrese : Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava ; alebo telefonicky na číslach 0944/315 818 a 02/207 22 838; répondez par e-mail à l’adresse rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2022 à 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky. Celú kolekciu ročníkov 2008 à 2022 (teda vrátane predplatného na tento rok – spolu 54 dostupných čísel) je možné zakúpiť si za zvýhodnenú akciovú cenu 39 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Damien Dupont

"Aficionado du bacon. Troublemaker. Créateur professionnel. Praticien d'Internet. Musicaholic. Écrivain total. Passionné de bière. Ninja de la culture pop."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.