Ministri EU za visoko šolstvo in raziskave o skupnem Evropskem univerzitetnem prostoru

Piše : RS

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se je v Parizu udeležila neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za visoko šolstvo in raziskave, ki ga je organiziralo francosko predsedstvo. Osrednja tema srečanja sta bili vzpostavitev Evropskega univerzitetnega prostora in vprašanje načel in vrednot na področju raziskav in inovacij contre UE in širše.

Ministère prof. dr. Simona Kustec je v razpravi izpostavila, da se bo evropski univerzitetni prostor vzpostavil in deloval le, če bodo v njem aktivno sodelovali in se povezovali vsi ključni akterji: »Programa Erasmus in Obzorje Evropa že sedaj nudita vrsto priložnosti in možnosti za povezovanje prenašanje odličnih Praks, un če želimo narediti Korak naprej, ga Moramo vsi skupaj z jasno vizijo dans strategijo. «V januarju 2022 je namreč Evropska komisija predstavila ambiciozno Evropsko strategijo za univerze, ki daje novembre Zagon uresničevanju Evropskih ciljev na izobraževanja področju dans raziskovanja v prihodnjih letih. Dejstvo je, da količina vpisov v visokošolsko izobraževanje iz leta v leto narašča. V času pospeševanja digitalnih in tehnoloških sprememb, se istočasno povečuje tudi število globalnih izmenjav, medtem ko se pojavljajo številni izzivi tudi z novo industrijsko strategijo ter načrti za integracijo in vključevanje. Ministrica Simona Kustec je na srečanju izpostavila: »Evropske univerze imajo pomembno vlogo pri Evropskemu načinu vodenja, okrevanju à pripadnosti, hkrati pa si ključnega Pomena za razvoj à krepitev sodelovanja med Njimi ter vzdrževanje zavezništev tako na na Evropski kot tudi svetovni ravni. Zato je izjemno pomembno, da skupaj jasno definiramo pravni, finančni in organizacijski vidik ter opredelimo vrednote, na podlagi katerih bo Evropski univerzitetni prostor deloval. na katere je pred vzpostavitvijo Evropskega univerzitetnega prostora še potrebno odgovoriti. Ena izmed teh je zagotovo pridobivanje evropske diplome, pri kateri je še veliko odprtih vprašanj.

Na področju raziskav so se ministri na neformalnem srečanju zavzeli za jasno opredeljen skupen globalni prostor na področju znanosti in raziskav. Ministrica Simona Kustec je na srečanju poudarila, da se Evropska unija in njene partnerice zavezujejo k razvoju bolj uravnoteženih in osredotočenih mednarodnih partnerstev, kjer sta Obzorje Evropa in Pakt za raziskave in inovacije tisti orodji, ki jih je mogotiče dose uporabiti. Ob tem je izpostavila: »Vrednote kot so svoboda znanstvenih raziskav, prizadevanje za odličnost ter prost pretok raziskovalcev in podpornega osebja in mnoge druge nakazujejo na ponovno potrjen pomen vzajemnosti in skupnih vrednot za Evropo. S tem bo omogočen učinkovitejši razvoj znanstvenega sodelovanja ter vzpostavljanje uravnoteženih sporazumov o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju.« Ob robu srečanja se je ministrica prof. dr. Simona Kustec srečala z novo nemško ministrico za izobraževanje in raziskave, Bettino Stark-Watzinger, s katero sta spregovorili o trenutnih izzivih izobraževanja in znanosti.

NAPOVÉ

Danois in jutri se bo ministrica prof. dr. Simona Kustec udeležila contre Strasbourgu udeležila neformalnega srečanja ministrov, pristojnih za izobraževanje in mladino. V prvem delu srečanja bo potekala predstavitev in podelitev nagrad zmagovalcem projekta »Jeunes et jeunes éco-engagés«, v drugem pa politična razprava na temo mladih Evropejcev kot polnopravnih akterjev v Evropi. Na zasedanju bodo poleg ministrov sodelovali tudi mladinski delegati iz vsake države, ki bodo v razpravi predstavili svoja stališča. Ob robu srečanja se bo ministrica prof. dr. Simona Kustec srečala s francosko državno sekretarko za mladino Sarah El Hairy.

Désirée Perrault

"Expert en café. Fier fan de voyages. Pionnier des médias sociaux. Ninja de la culture pop. Fanatique de zombies. Expert de la bière."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.